C-RAY® HH er en håndholdt høytrykk-rengjøringsenhet, designet for å rense begroing fra de vanskelige områdene


C-RAY® HH system


C-RAY® HH er en en håndholdt høytrykk-rengjøringsenhet, designet for å rense begroing fra det vanskelige å komme til området mellom toppen av not og flytekrage på fiskemerder. Enheten er tilgjengelig i forskjellige størrelser, og den kan rengjøre 315-, 400- og 500 mm flytekrager.

Skarpe begroing materialer som muslinger og andre skall som er til stede på flytekrager, kan skade not og øker sjansen for at fisk rømmer. Regelmessig rengjøring av denne delen av flytekragen forhindrer vekst av potensielt skadelig begroing, og reduserer risikoen for hull i not og følgelig tap av fisk.

C-RAY® HH opererer med et vanntrykk på minimum 250 bar og maksimalt 300 bar og med en vannstrøm på 28 liter/minutt. Vannstrømmen kan justeres til de spesifikke krav individuelle kunder har, ved bruk av alternative dysestørrelser.

Når enheten startes, vil roterende skiver feste seg til ringen gjennom vakuum. På denne måten skaper enheten optimal avstand mellom roterende skiver/vannstråler og flytekragen.

Under rengjøring flytter operatøren enheten opp og ned. Så snart vanntrykket stopper, vil enheten ikke lenger skape vakuum og kan lett fjernes fra flytekrage.

Vite mer?


Er du interessert i det vi gjør, kan du kontakte oss direkte ved å følge linken under.

Kontakt oss

C-RAY® HH er en
håndholdt høytrykk-
rengjøringsenhet,
designet for å rense begroing fra de vanskelige områdene


C-RAY® HH system


C-RAY® HH er en en håndholdt høytrykk-rengjøringsenhet, designet for å rense begroing fra det vanskelige å komme til området mellom toppen av not og flytekrage på fiskemerder. Enheten er tilgjengelig i forskjellige størrelser, og den kan rengjøre 315-, 400- og 500 mm flytekrager.

Skarpe begroing materialer som muslinger og andre skall som er til stede på flytekrager, kan skade not og øker sjansen for at fisk rømmer. Regelmessig rengjøring av denne delen av flytekragen forhindrer vekst av potensielt skadelig begroing, og reduserer risikoen for hull i not og følgelig tap av fisk.

C-RAY® HH opererer med et vanntrykk på minimum 250 bar og maksimalt 300 bar og med en vannstrøm på 28 liter/minutt. Vannstrømmen kan justeres til de spesifikke krav individuelle kunder har, ved bruk av alternative dysestørrelser.

Når enheten startes, vil roterende skiver feste seg til ringen gjennom vakuum. På denne måten skaper enheten optimal avstand mellom roterende skiver/vannstråler og flytekragen.

Under rengjøring flytter operatøren enheten opp og ned. Så snart vanntrykket stopper, vil enheten ikke lenger skape vakuum og kan lett fjernes fra flytekrage.

Vite mer?


Er du interessert i det vi gjør, kan du kontakte oss direkte ved å følge linken under.

Kontakt oss