Begroing av fiskeoppdretts-infrastruktur er et problem for oppdretts-
industrien, som påvirker fiskenes velferd, miljøet og til slutt industriens fortjeneste.


Der er økt risiko for fiskesykdommer relatert til begroing på grunn av en forhøyet tilstedeværelse av parasitt-patogener. Der kan også være en direkte helserisiko forbundet med begroingsarter, for eksempel gjennom gjeller skader. (Kilde: Biofouling in Norwegian Salmon Farming Industry. Nina Blocher, NTNU 2013)

Redusert ytelse av leppefisk som brukes som naturlig behandling mot lakselus. Hvis begroing er tilgjengelig som en alternativ matkilde, foretrekker leppefisk å spise begroingsorganismer og ikke lakselus.

Med sin kombinasjon av store not-overflater, støttestrukturer, fortøyningslinjer og permanent forankrede fôrflåter,
tilbyr fiskeoppdrettsanlegg en betydelig mengde plass for begroing, parasitter og relaterte organismer.

Der har også vært mistanke om at tettheten av lakselus i merder kan påvirkes av tilstedeværelsen av begroing,  - enten via biologiske organismer som direkte inneholder lus (eller deres larver), eller indirekte ved at lus konsentreres i merder gjennom forhindring av vannstrømmer (tetting av maskeåpninger). (Kilde: Potential environmental risks associated with biofouling management in salmon aquaculture. Floer et.al. 2016)

For at oppdrettsnøringen skal velge å gjennomføre hyppigere vask, er
det nødvendig at vanske-operasjonene (for hele oppdrettsanlegget)
blir enklere, mer effektive og billigere.


Fordi dagens vaske-operasjoner av oppdrettsanlegg er både krevende og kostbare, fokuseres det hovedsakelig på å fjerne begroing etter at den har oppstått, heller enn å fokusere på hyppigere vask.

Ved å øke vaske-frekvensen for hele oppdrettsanlegget, kan det forhindre utviklingen av begroing med tilhørende parasitter, og dermed redusere kostnader (bl.a. avlusing) og generelt forbedre fiskevelvære (lavere dødelighet).

Virkningen av biofouling på ulike aspekter av akvakulturindustrien. (Kilde: Bravo Marine AS)

Vår løsning


C-Ray® undervanns-vaskesystemer kan brukes til vask av forskjellige typer utstyr og installasjoner (notring, nøter, flate og buede strukturer som eksempelvis fôrflåter og båter) og høytrykkspumper. Dette produktspekteret vil gi en “one stop shop” løsning til akvakulturklienter.

Begroing av fiskeoppdretts-infrastruktur er et problem for oppdretts-industrien, som påvirker fiskenes velferd, miljøet og til slutt industriens fortjeneste.

Der er økt risiko for fiskesykdommer relatert til begroing på grunn av en forhøyet tilstedeværelse av parasitt-patogener. Der kan også være en direkte helserisiko forbundet med begroingsarter, for eksempel gjennom gjeller skader. (Kilde: Biofouling in Norwegian Salmon Farming Industry. Nina Blocher, NTNU 2013)

Med sin kombinasjon av store not-overflater, støttestrukturer, fortøyningslinjer og permanent forankrede fôrflåter, tilbyr fiskeoppdrettsanlegg en betydelig mengde plass for begroing, parasitter og relaterte organismer.

Redusert ytelse av leppefisk som brukes som naturlig behandling mot lakselus. Hvis begroing er tilgjengelig som en alternativ matkilde, foretrekker leppefisk å spise begroingsorganismer og ikke lakselus.

Der har også vært mistanke om at tettheten av lakselus i merder kan påvirkes av tilstedeværelsen av begroing,  - enten via biologiske organismer som direkte inneholder lus (eller deres larver), eller indirekte ved at lus konsentreres i merder gjennom forhindring av vannstrømmer (tetting av maskeåpninger). (Kilde: Potential environmental risks associated with biofouling management in salmon aquaculture. Floer et.al. 2016)


For at oppdrettsnøringen skal velge å gjennomføre hyppigere vask, er det nødvendig at vanske-operasjonene (for hele oppdrettsanlegget) blir enklere, mer effektive og billigere.

Fordi dagens vaske-operasjoner av oppdrettsanlegg er både krevende og kostbare, fokuseres det hovedsakelig på å fjerne begroing etter at den har oppstått, heller enn å fokusere på hyppigere vask.

Ved å øke vaske-frekvensen for hele oppdrettsanlegget, kan det forhindre utviklingen av begroing med tilhørende parasitter, og dermed redusere kostnader (bl.a. avlusing) og generelt forbedre fiskevelvære (lavere dødelighet).

Virkningen av biofouling på ulike aspekter av akvakulturindustrien. (Kilde: Bravo Marine AS)

Vår løsning


C-Ray® undervanns-vaskesystemer kan brukes til vask av forskjellige typer utstyr og installasjoner (notring, nøter, flate og buede strukturer som eksempelvis fôrflåter og båter) og høytrykkspumper. Dette produktspekteret vil gi en “one stop shop” løsning til akvakulturklienter.