Innaskjærs fiskeoppdrett


Biofouling utgjør et viktig forvaltningsspørsmål innen fiskeoppdrett og representerer en alvorlig trussel mot fiskevelferd hvis den ikke håndteres forsvarlig. En sannsynlig årsak til rask vekst av biofouling på noter er overføring av biofouling fra "reservoarer" som finnes på nedsenkede strukturer på oppdrettsanlegg (flytekrage, bunnring, hamster hjul, tau, kjeder, slanger og fôrflåter) ¹. ¹ Amplified recruitment pressure of biofouling organisms in commercial salmon farms: potential causes and implications for farm management. Nina Bloecher, Oliver Floerl and Leif Magne Sunde, SINTEF, Trondheim, Norway; Cawthron Institute, Nelson, New Zealand (2015).

Vite mer?


Se mer under produkter: C-RAY® ROV.

Produkter

Innaskjærs fiskeoppdrett


Biofouling utgjør et viktig forvaltningsspørsmål innen fiskeoppdrett og representerer en alvorlig trussel mot fiskevelferd hvis den ikke håndteres forsvarlig. En sannsynlig årsak til rask vekst av biofouling på noter er overføring av biofouling fra "reservoarer" som finnes på nedsenkede strukturer på oppdrettsanlegg (flytekrage, bunnring, hamster hjul, tau, kjeder, slanger og fôrflåter) ¹. ¹ Amplified recruitment pressure of biofouling organisms in commercial salmon farms: potential causes and implications for farm management. Nina Bloecher, Oliver Floerl and Leif Magne Sunde, SINTEF, Trondheim, Norway; Cawthron Institute, Nelson, New Zealand (2015).

Vite mer?


Se mer under produkter: C-RAY® ROV.

Produkter