Offshore-fiskeoppdrett


Begroing utgjør et viktig forvaltningsspørsmål innen fiskeoppdrett og representerer en alvorlig trussel mot fiskevelferd hvis den ikke håndteres forsvarlig. Som en konsekvens av dette bruker oppdretterne betydelige (økonomiske) ressurser for å holde spesielt noter fri for begroing. Men mens dagens undervanns rengjøringsarbeid på fiskeoppdrettsanlegg hovedsakelig er fokusert på notvask, har sikker og effektiv rengjøring av den gjenværende undervanns infrastruktur vært lite i fokus. Dette er et problem fordi en sannsynlig årsak til rask vekst av begroing på noter er overføring av begroing fra "reservoarer" som finnes på nedsenkede strukturer på oppdrettsanlegg (flytekrage, bunnring, hamster hjul, tau, kjeder, slanger og fôrflåter) ¹.

¹ Amplified recruitment pressure of biofouling organisms in commercial salmon farms: potential causes and implications for farm management. Nina Bloecher, Oliver Floerl and Leif Magne Sunde, SINTEF, Trondheim, Norway; Cawthron Institute, Nelson, New Zealand (2015).

Offshore fiskeoppdrett er et relativt nytt satsingsområde. Rengjøring av den nedsenkede infrastrukturen til offshore oppdrettsanlegg gir nye utfordringer på grunn av type konstruksjon og plasseringen av disse oppdrettsanleggene. Bravo Marine har utviklet produkter som kan brukes til rengjøring av de forskjellige nedsenkede konstruksjonene, som flytekrage, bunnring, fôrflåter og rør i offshore konstruksjoner. Vi jobber hardt for å utvikle enda flere produkter for å hjelpe til med å rengjøring av kjeder, tau og slanger og også rengjøring av offshore-konstruksjoner.

Vite mer?


Les mer om vår tjeneste her

Innaskjærs fiskeoppdrett


Begroing utgjør et viktig forvaltningsspørsmål innen fiskeoppdrett og representerer en alvorlig trussel mot fiskevelferd hvis den ikke håndteres forsvarlig. En sannsynlig årsak til rask vekst av begroing på noter er overføring av begroing fra "reservoarer" som finnes på nedsenkede strukturer på oppdrettsanlegg (flytekrage, bunnring, hamster hjul, tau, kjeder, slanger og fôrflåter) ¹. ¹ Amplified recruitment pressure of biofouling organisms in commercial salmon farms: potential causes and implications for farm management. Nina Bloecher, Oliver Floerl and Leif Magne Sunde, SINTEF, Trondheim, Norway; Cawthron Institute, Nelson, New Zealand (2015).

Vite mer?


Se produkter C-RAY® ROV og C-RAY® HH.

Produkter