Om selskapet


Bravo Marine AS ble etablert i 2016 av Jørgen og Rune Haave, basert på en idé jørgen fikk da han jobbet som profesjonell dykker på oppdrettsanlegg. Ved å tilbringe en stor del av arbeidsdagen under vann, for å prøve å skrape av begroing fra flytekrager og annen oppdrettsinfrastruktur, ble det klart for Jørgen Haave at det måtte finnes en tryggere og mer kostnadseffektiv metode til å rengjøre begroing fra runde, buede og flate strukturer på fiskeoppdrettsanlegg. Mens dagens rengjøringsarbeid på fiskeoppdrettsanlegg hovedsakelig er fokusert på notvask, har sikker og effektiv rengjøring av den gjenværende undervannsstruktur vært lite i fokus. Som et resultat av Jørgens første idé har Bravo Marine nå utviklet C-RAY® ROV og C-RAY® HH, to produkter som vil muliggjøre en tryggere og mer kostnadseffektiv rengjøring av oppdrettsinfrastruktur. C-RAY® ROV ligger også til grunn for utviklingen av en offshoreversjon som er i stand til å rengjøre offshore oppdrettsanlegg og olje- og gasskonstruksjoner.

Vår visjon


Bidra til et sunnere maritimt miljø gjennomutvikling av smarte og kostnadseffektive teknologierfor in-situ rengjøring av undervanns infrastruktur.

Kompetanse og erfaring.


Vårt team, sammen med våre viktigste leverandører, har lang og bred erfaring når det gjelder design, utvikling og produksjon av kostnadseffektive undervanns-rengjøringssystemer. Vi utvikler våre produkter og tjenester i nært samarbeid med våre kunder og våre viktigste leverandører, for å sikre at vi oppfyller markedskravene med den nyeste tilgjengelige teknologi. I tillegg har vi har ROV-er, ROV-piloter, samt en servicebåt tilgjengelig for å tilby selskaperROV-inspeksjonstjenester. Ta vennligst kontakt med oss for priser og betingelser.

Milepæler


2016

 • Bravo Marine ble etablert
 • Initial konseptutvikling
 • Memorandum of Understanding med Mowi
 • Første tilskudd fra Innovasjon Norge

2017

 • Støtte fra Norges forskningsråd
 • Utvikling av prototype 1

2018

 • Prototype 2 klar

2019

 • Pilotkundesamarbeid med SalMar
 • Utviklingstilskudd fra Innovasjon Norge
 • Fullføre prototype 3

2020

 • Patent for C-RAY ROV
 • Omsetning 3M NOK

2021

 • Tidlig fase lån fra Innovasjon Norge
 • Salg av første C-Ray HH
 • C-RAY ROV klar for markedet
 • Vellykket pilot med Shell (skrogvask, FPSO)

2022

 • Vellykket og verifisert pilot #2

2023

 • Vellykket pilot innen olje og gass i Thailand

2024

 • Første kommersielle kontrakt i Thailand
 • Positiv kontantstrøm
 • Teamutvidelse: PM og BDM ansatt
 • IP-muligheter

2025

 • Fjernoperasjon
 • Partner opplæring og fjernstøtte
 • Andre kommersielle kontrakt innen olje og gass

Rune Haave


Rune er et levende eksempel  en gründer. Med bakgrunn i maskinteknikk og en bred erfaring med løsning av ulike tekniske utfordringer, er Rune ansvarlig for salg av C-RAY® produkter og tilbehør.

+47 95 78 69 40

Jørgen Haave


Jørgen har gjennom sitt arbeid som profesjonell dykker i oppdrettsnæringen, førstehånds kjennskap til utfordringene kundene har med å holdeoppdretts-infrastrukturen ren. I Bravo Marine harJørgen ansvar for den tekniskeutviklingen av C-RAY® produkter.

+47 92 66 98 13

Om selskapet


Bravo Marine AS ble etablert i 2016 av Jørgen og Rune Haave, basert på en idé jørgen fikk da han jobbet som profesjonell dykker på oppdrettsanlegg. Ved å tilbringe en stor del av arbeidsdagen under vann, for å prøve å skrape av begroing fra flytekrager og annen oppdrettsinfrastruktur, ble det klart for Jørgen Haave at det måtte finnes en tryggere og mer kostnadseffektiv metode til å rengjøre begroing fra runde, buede og flate strukturer på fiskeoppdrettsanlegg. Mens dagens rengjøringsarbeid på fiskeoppdrettsanlegg hovedsakelig er fokusert på notvask, har sikker og effektiv rengjøring av den gjenværende undervannsstruktur vært lite i fokus. Som et resultat av Jørgens første idé har Bravo Marine nå utviklet C-RAY® ROV og C-RAY® HH, to produkter som vil muliggjøre en tryggere og mer kostnadseffektiv rengjøring av oppdrettsinfrastruktur. C-RAY® ROV ligger også til grunn for utviklingen av en offshoreversjon som er i stand til å rengjøre offshore oppdrettsanlegg og olje- og gasskonstruksjoner.

Vår visjon


Bidra til et sunnere maritimt miljø gjennom utvikling av smarte og kostnadseffektive teknologier for in-situ rengjøring avundervanns infrastruktur.

Kompetanse og erfaring.


Vårt team, sammen med våre viktigste leverandører, har lang og bred erfaring når det gjelder design, utvikling og produksjon av kostnadseffektive undervanns-rengjøringssystemer. Vi utvikler våre produkter og tjenester i nært samarbeid med våre kunder og våre viktigste leverandører, for å sikre at vi oppfyller markedskravene med den nyeste tilgjengelige teknologi. I tillegg har vi har ROV-er, ROV-piloter, samt en servicebåt tilgjengelig for å tilby selskaper ROV-inspeksjonstjenester. Ta vennligst kontakt med oss for priser og betingelser.

Rune Haave


Rune er et levende eksempel på en gründer. Med bakgrunn i maskinteknikk og en bred erfaring med løsning av ulike tekniske utfordringer, er Rune ansvarlig for salg av C-RAY® produkter og tilbehør.

Jørgen Haave


Jørgen har gjennom sitt arbeid som profesjonell dykker i oppdrettsnæringen, førstehånds kjennskap til utfordringene kundene har med å holde oppdretts-infrastrukturen ren. I Bravo Marine har Jørgen ansvar for den tekniske utviklingen av C-RAY® produkter.