Offshore flytende vind


Vindparker med flytende vindturbiner (FWT) vil bli installert på dybder mellom 50m til100m. På disse dybdene koloniseres strukturene, fortøyningslinjene og kraftkabelen av begroing og vil derfor påvirke konstruksjonens masse- og hydrodynamiske egenskaper.

Tilstedeværelsen av begroing endrer hydrodynamikken, termodynamikken, korrosjonsegenskapene og vekten av en offshorestruktur (akkumulert begroing kan representere opptil 10% av massen av en struktur). Beste praksis for å håndtere begroing under drift inkluderer rengjøring og inspeksjon av undervannsinfrastruktur ved hjelp av dykkere eller fjernstyrte kjøretøy (ROVer), og anvendelse av antibegroing-produkter. Fjerning av begroing reduserer vekten av de flytende konstruksjonene, og den fjernede begroingen faller til havbunnen og bli en del igen av det naturlige marine miljøet. Bravo Marine har utviklet C-RAY® ROV, en undervannsrengjøring system, i stand til å fjerne begroing fra runde (rørlignende) overflater (vertikale, horisontale eller diagonale).

Vite mer?


Se mer under produkter: C-RAY® ROV.

Produkter

Offshore flytende vind


Vindparker med flytende vindturbiner (FWT) vil bli installert på dybder mellom 50m til100m. På disse dybdene koloniseres strukturene, fortøyningslinjene og kraftkabelen av begroing og vil derfor påvirke konstruksjonens masse- og hydrodynamiske egenskaper.

Tilstedeværelsen av begroing endrer hydrodynamikken, termodynamikken, korrosjonsegenskapene og vekten av en offshorestruktur (akkumulert begroing kan representere opptil 10% av massen av en struktur). Beste praksis for å håndtere begroing under drift inkluderer rengjøring og inspeksjon av undervannsinfrastruktur ved hjelp av dykkere eller fjernstyrte kjøretøy (ROVer), og anvendelse av antifouling-produkter. Fjerning av begroing reduserer vekten av de flytende konstruksjonene, og den fjernede begroingen faller til havbunnen og bli en del igen av det naturlige marine miljøet. Bravo Marine har utviklet C-RAY® ROV, en undervannsrengjøring system, i stand til å fjerne begroing fra runde (rørlignende) overflater (vertikale, horisontale eller diagonale).

Vite mer?


Se mer under produkter: C-RAY® ROV.

Produkter