Olje og gass dekommisjonering


Etter nedsenking koloniseres olje- og gass-strukturer av marine organismer (anemoner, blåskjell, svamper og alger) som vokser på selve strukturen (begroing). Med nedsenkede strukturer som har vært flere tiår i vannet, blir begroing et problem ved dekommisjonering av foreldede olje- og gass-strukturer (begroing kan utgjøre opptil 10-12 % av vekten av strukturen som fjernes). Eiere av olje- og gassinstallasjoner er pålagt å avvikle sin offshore infrastruktur ved slutten av feltets økonomiske levetid. Alle installasjoner vil bli gjenvunnet til land for avhending, gjenbruk eller resirkulering.

Den ekstra vekten av begroing knyttet til undervannskonstruksjoner påvirker dekommisjonerings-effektiviteten, har en negativ miljøpåvirkning og øker kostnadene. Høyere vekt krever større løftefartøy, større transportflåter og slepebåter. Fjerning av begroing på land er det foretrukne alternativet, men innebærer betydelige negative miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Å finne deponianlegg som aksepterer begroing og er i nærheten av dekommisjonerings-anlegget, samt klager på lukt, er utfordringer som recycling verfter må handteres. In situ rengjøring av begroing løser disse problemene ved å redusere vekten av de nedlagte olje- og gass- konstruksjonene, og etter hvert som den fjernede begroingen faller til havbunnen, blir det en del igen av det naturlige marine miljøet. Bravo Marine har utviklet C-RAY® ROV, en undervanns rengjøringsenhet (ROV) som er i stand til å fjerne begroing fra runde (rørlignende) overflater (vertikale, horisontale eller diagonale).

Vite mer?


Se mer under produkter: C-RAY® ROV.

Produkter

Olje og gass dekommisjonering


Etter nedsenking koloniseres olje- og gass-strukturer av marine organismer (anemoner, blåskjell, svamper og alger) som vokser på selve strukturen (begroing). Med nedsenkede strukturer som har vært flere tiår i vannet, blir begroing et problem ved dekommisjonering av foreldede olje- og gass-strukturer (begroing kan utgjøre opptil 10-12 % av vekten av strukturen som fjernes). Eiere av olje- og gassinstallasjoner er pålagt å avvikle sin offshore infrastruktur ved slutten av feltets økonomiske levetid. Alle installasjoner vil bli gjenvunnet til land for avhending, gjenbruk eller resirkulering.

Den ekstra vekten av begroing knyttet til undervannskonstruksjoner påvirker dekommisjonerings-effektiviteten, har en negativ miljøpåvirkning og øker kostnadene. Høyere vekt krever større løftefartøy, større transportflåter og slepebåter. Fjerning av begroing på land er det foretrukne alternativet, men innebærer betydelige negative miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Å finne deponianlegg som aksepterer begroing og er i nærheten av dekommisjonerings-anlegget, samt klager på lukt, er utfordringer som recycling verfter må handteres. In situ rengjøring av begroing løser disse problemene ved å redusere vekten av de nedlagte olje- og gass- konstruksjonene, og etter hvert som den fjernede begroingen faller til havbunnen, blir det en del igen av det naturlige marine miljøet. Bravo Marine har utviklet C-RAY® ROV, en undervanns rengjøringsenhet (ROV) som er i stand til å fjerne begroing fra runde (rørlignende) overflater (vertikale, horisontale eller diagonale).

Vite mer?


Se mer under produkter: C-RAY® ROV.

Produkter