C-RAY® HH system

C-RAY® HH er en håndholdt høytrykk-rengjøringsenhet, designet for å rense begroing fra de vanskelige områdene


C-RAY® HH system


C-RAY® HH er en en håndholdt høytrykk-rengjøringsenhet, designet for å rense begroing fra det vanskelige å komme til området mellom toppen av not og flytekrage på fiskemerder. Enheten er tilgjengelig i forskjellige størrelser, og den kan rengjøre 315-, 400- og 500 mm flytekrager.

Skarpe begroing materialer som muslinger og andre skall som er til stede på flytekrager, kan skade not og øker sjansen for at fisk rømmer. Regelmessig rengjøring av denne delen av flytekragen forhindrer vekst av potensielt skadelig begroing, og reduserer risikoen for hull i not og følgelig tap av fisk.

C-RAY® HH opererer med et vanntrykk på minimum 250 bar og maksimalt 300 bar og med en vannstrøm på 28 liter/minutt. Vannstrømmen kan justeres til de spesifikke krav individuelle kunder har, ved bruk av alternative dysestørrelser.

Når enheten startes, vil roterende skiver feste seg til ringen gjennom vakuum. På denne måten skaper enheten optimal avstand mellom roterende skiver/vannstråler og flytekragen.

Under rengjøring flytter operatøren enheten opp og ned. Så snart vanntrykket stopper, vil enheten ikke lenger skape vakuum og kan lett fjernes fra flytekrage.

Vite mer?


Er du interessert i det vi gjør, kan du kontakte oss direkte ved å følge linken under.

Kontakt oss

C-RAY® HH er en
håndholdt høytrykk-
rengjøringsenhet,
designet for å rense begroing fra de vanskelige områdene


C-RAY® HH system


C-RAY® HH er en en håndholdt høytrykk-rengjøringsenhet, designet for å rense begroing fra det vanskelige å komme til området mellom toppen av not og flytekrage på fiskemerder. Enheten er tilgjengelig i forskjellige størrelser, og den kan rengjøre 315-, 400- og 500 mm flytekrager.

Skarpe begroing materialer som muslinger og andre skall som er til stede på flytekrager, kan skade not og øker sjansen for at fisk rømmer. Regelmessig rengjøring av denne delen av flytekragen forhindrer vekst av potensielt skadelig begroing, og reduserer risikoen for hull i not og følgelig tap av fisk.

C-RAY® HH opererer med et vanntrykk på minimum 250 bar og maksimalt 300 bar og med en vannstrøm på 28 liter/minutt. Vannstrømmen kan justeres til de spesifikke krav individuelle kunder har, ved bruk av alternative dysestørrelser.

Når enheten startes, vil roterende skiver feste seg til ringen gjennom vakuum. På denne måten skaper enheten optimal avstand mellom roterende skiver/vannstråler og flytekragen.

Under rengjøring flytter operatøren enheten opp og ned. Så snart vanntrykket stopper, vil enheten ikke lenger skape vakuum og kan lett fjernes fra flytekrage.

Vite mer?


Er du interessert i det vi gjør, kan du kontakte oss direkte ved å følge linken under.

Kontakt oss

C-RAY® ROV

C-RAY® ROV, er en patentert høytrykk-rengjøringsmodul,
montert på en spesialdesignet ROV


C-RAY®


Klikk på / klikk av vaskemoduler som er i stand til å rengjøre alle typer nedsenket infrastruktur. Rengjøring av undervanns-konstruksjoner som kan være runde, buede eller flate. Uten vaskemodulen kan ROV brukes som en standard observasjons-ROV for inspeksjon av undervanns-infrastruktur.

Rengjøring av undervanns-infrastruktur er mulig med fisk tilstede i merdene. Dette gir mulighet for en mer hensiktsmessig og hyppig rengjøringssyklus.

C-RAY® ROV opererer med et vanntrykk på minimum 250 bar og maksimalt 300 bar og med en vannstrøm på 140 liter/ minutt. Vannstrømmen kan justeres til spesifikke krav individuelle kunder har, ved bruk av alternative dysestørrelser.

Fordeler for eiere/brukere


Med en hyppig rengjøring av undervanns-infrastruktur som flytekrager, bunnringer, fortøyningstau, kjeder og fôrflåter, vil nivået og hastigheten på vekst av begroing på noter avta. Hyppigheten av notvask kan bringes ned, noe som fører til betydelig kostnadsbesparelse.

Et renere marint miljø forbedrer fiskevelferden, og reduserer kostnadene knyttet til fiskedødelighet.

Betydelig kostnadsreduksjon i forhold til dagens rengjøringsmetoder. Mer effektiv bruk av firmaets eiendeler, lave driftskostnader.

Bedre arbeidsforhold (ROV-pilot), sikrere drift.

Vite mer?


Er du interessert i det vi gjør, kan du kontakte oss direkte ved å følge linken under.

Kontakt oss

C-RAY® ROV, er en

patentert høytrykk-

rengjøringsmodul,

montert på en

spesialdesignet ROV.


Med en hyppig rengjøring av undervanns-infrastruktur som flytekrager, bunnringer, fortøyningstau, kjeder og fôrflåter, vil nivået og hastigheten på vekst av begroing på noter avta. Hyppigheten av notvask kan bringes ned, noe som fører til betydelig kostnadsbesparelse.

Et renere marint miljø forbedrer fiskevelferden, og reduserer kostnadene knyttet til fiskedødelighet.

Betydelig kostnadsreduksjon i forhold til dagens rengjøringsmetoder. Mer effektiv bruk av firmaets eiendeler, lave driftskostnader.

Bedre arbeidsforhold (ROV-pilot), sikrere drift.

Vite mer?


Er du interessert i det vi gjør, kan du kontakte oss direkte ved å følge linken under.

Kontakt oss